• Regulations

I. Zasady współpracy

 1. Do współpracy zapraszamy wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą nastawioną na dalszą odsprzedaż zakupionego od nas towaru.
 2. Klient może w pełni korzystać z platformy hurtowni dopiero po założeniu konta klienta oraz po weryfikacji i akceptacji klienta przez Wings Sp. z o.o..
 3. Przyznanie loginu i hasła dokonuje się na podstawie rejestracji, którą klient wykonuje samodzielnie w serwisie wypełniając formularz zamieszczony pod linkiem https://hurtowniavinci.mysky-shop.pl/register/
 4. Umowa z Klientem o korzystanie z platformy hurtowni zostaje zawarta w chwili zarejestrowania się Klienta na platformie oraz zaakceptowanie klienta przez Wings Sp. z o.o.. 
 5. Hasło do Konta Klienta oraz dane zawarte na platformie hurtowni, w szczególności ceny mają charakter poufny i nie mogą być udostępnione osobom trzecim.
 6. Wings Sp. z o.o. ma prawo odmówić przyznania dostępu Klientowi do pltformy hurtowni bez podania przyczyn.
 7. Klient może w każdej chwili zrezygnować z platformy hurtowni informując o tym Wings Sp. z o.o..
 8. Wings Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz ilości towarów, do wycofania poszczególnych produktów z oferty, do przeprowadzania zmian i odwoływania akcji promocyjnych, do realizacji dużych zamówień w osobnych partiach.

II. Platforma hurtowni Wings

 1. Towary widoczne są dla wszystkich użytkowników. Ceny oraz dostępność widoczne są dopiero po rejestracji Klienta oraz weryfikacji przez platformę Hurtowni Wings. 
 2. Wings Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wprowadzania i usuwania towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
 3. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza ofertę klienta, która wymaga akceptacji przez Wings Sp. z o.o.. Klient nadto zamiast oferty może złożyć zapytanie ofertowe w odniesieniu do konkretnego produktu znajdującego się w ofercie Hurtowni.
 4. Podane ceny towarów są cenami netto (bez podatku VAT) i nie obejmują kosztów przesyłki. Koszt dostawy naliczany jest dodatkowo w koszyku klienta.
 5. Dostawa naliczana jest do każdego produktu osobno i jej koszt wynosi 15 zł brutto (z podatkiem VAT).
 6. Wings Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany ceny kosztów przesyłki w przypadku, gdy produkty zostaną spakowane w mniejszą ilość paczek. 

IV. Zamówienie

 1. Klient składa zamówienie poprzez wybranie towarów w ramach platformy hurtowni lub telefonicznie upoważnionemu przedstawicielowi Wings Sp. z o.o..
 2. Klient składając zamówienie składa ofertę nabycia wybranych towarów po cenach określonych w zamówieniu oraz zobowiązuje się do odbioru towarów i zapłaty ceny.
 3. Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku sprzedaży niektórych towarów, których ilość jest ograniczona, realizacja zamówień uzależniona jest od dostępności zamówionych towarów i kolejności wpłynięcia zamówienia do Wings Sp. z o.o.. 

V. Dostawa

 1. Wings Sp. z o.o. umożliwia klientom następujące sposoby dostawy towaru: dostawa kurierska za pośrednictwem wybranego przewoźnika oraz odbiór osobisty w siedzibie firmu: ul. Elewatorska 29, 15-620 Białystok.
 2. Po wydaniu towaru Klient powinien sprawdzić, czy towar nie posiada uszkodzeń oraz czy wydany towar jest zgodny z zamówieniem. W przypadku braku uszkodzeń lub innych zastrzeżeń osoba upoważniona potwierdza własnoręcznym podpisem odbiór towaru.

IV. Reklamacje 

 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia paczki z towarem należy sporządzić protokół szkody w obecności Kuriera.
 2. Wszelklie wady towaru nie wynikające z winy firmy kurierskiej powinny być zgłaszane telefonicznie lub poprzez e-mail do Wings Sp. z o.o.. 

VI. Dane osobowe

 • Dokonując rejestracji w Platformie Hurtowni Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wings Sp. z o.o. danych osobowych przekazanych dla potrzeb Wings Sp. z o.o. jeżeli takie zostaną przekazane, w celu świadczenia usług objętych niniejszym Regulaminem.
 •  Klient Wings Sp. z o.o. ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne.